Trhy, kde nás nájdete

Trhy, ktorých sa zúčastníme v najbližšej dobe. Na nich nám môžete tiež vrátiť naše sklenené obaly zo 60 ml a 120 ml krémov.

6.4. 2019 - Pezinok - Náš trh - jarný - Schaubmarov mlyn

7.4.2019 - Piešťany - Veľkonočný piešťanský rínek

12.4.2019 - Bratislava  - Dúbravský veľkonočný jarmok