Trhy, kde nás nájdete

Trhy, ktorých sa zúčastníme v najbližšej dobe. Na nich nám môžete tiež vrátiť naše sklenené obaly zo 60 ml a 120 ml krémov.

18.5.2019 - Skalica - Trdlofest

18.5.2019 - Stuoava - Stupavské trhy