Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás jednou z dôležitých priorít. Pre ich ochranu sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru. Naše úplne identifikačné údaje sú:

Mgr. Iveta Mikletičová, Šancova 6, Pezinok 902 01, IČO: 47995521

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov“) osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch.

 Keď žiadate informácie o našich produktoch alebo potrebujete pomôcť a poradiť s výberom

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom produktu a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

 Keď si u nás objednáte

Aby sme vám mohli dodať produkt, ktorú si vyberiete prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, adresu a adresu pre doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa). Vaše osobné údaje poskytneme prepravnej spoločnosti, a to z dôvodu doručenia vami objednaného produktu.

 Keď vám zasielame novinky emailom

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail), vaše meno a priezvisko a telefonický kontakt. Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

 Keď sa u nás zapojíte do súťaže

Aby ste sa mohli zúčastniť našej súťaže, budeme o vás spracúvať vaše meno  a priezvisko, adresu, e-mail a telefonický kontakt. Z dôvodu doručenia výhry poskytneme osobné údaje výhercov distribútorovi výhry. Osobné údaje výhercov zverejňujeme na našom webovom sídle, sociálnej sieti Facebook, prípadne iným spôsobom, ktorý je upravený v konkrétnych podmienkach spotrebiteľskej súťaže, s ktorými sa vždy môžete najskôr oboznámiť. Aj v tomto prípade spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Doba platnosti poskytnutého súhlasu je na dobu jedného roka.

 Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

K spracúvaniu osobných údajov, z dôvodu vedenia účtovnej agendy využívame služby firmy Ľudmila Šotterová, 90201 Pezinok, Kutuzovova 2175/6, IČO: 50358502.

 Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv.  práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

  1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
  3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
  4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@savon.sk. Radi vám odpovieme a pomôžeme.